ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI - TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) [BİRİNCİ OTURUM]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. 

TYT, ortaöğretimi başarı ile tamamlayan veya mezun olabilecek durumdaki öğrencilerden yükseköğrenim görmek isteyenlerin girmek zorunda olduğu, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.

TYT'den elde edilecek puan aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır.

  1. Açıköğretim programlarına kaydolmak için TYT'den en az 150 puan almak gerekir.
  2. Özel Yetenek Sınavlarına girmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekir.
  3. İki yıllık ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekir.
  4. Dört yıllık ve daha uzun süreli lisans programlarını tercih edebilmek için adayların TYT'den minimum 150 puan almakla birlikte AYT'ye (veya YDT'ye) girmeleri ve iki sınavdan elde edilecek SAY, SÖZ, EA ve DİL puanlarından en az birinin minimum 180 olması gerekir.

TYT sınavı, 40'ar soruluk Türkçe ve Temel Matematik Testi ile 20'şer soruluk Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Testi'nden oluşan 120 soruluk bir sınavdır. Bu sınavın kapsamı, ortaöğretimde görülen ortak derslerin konularıdır. Sorular yoruma, muhakemeye, bilgi ve işlem becerisine dayalı tipteki sorular olup ezber özelliği taşımaz.

• TYT tek oturumda yapılır.
 
• TYT süresi 135 dakika olup tek cevap kâğıdı kullanılır. Soru başına 1,125 dakika düşmektedir.
 
• Testlerin yerleştirme puanlarına ağırlıkları farklı olmakla beraber tümünün etkisi vardır. 
 
TYT şu testlerden oluşmaktadır:
 

TÜRKÇE TESTİ

TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR

40 soru

SOSYAL BİLİMLER TESTİ

TARİH / 5 SORU, COĞRAFYA 5 SORU, FELSEFE / 5 SORU, DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ / 5 SORU

20 soru

FEN BİLİMLERİ TESTİ

FİZİK  / 7 SORU, KİMYA / 7 SORU, BİYOLOJİ 6 SORU

20 soru

TEMEL MATEMATİK TESTİ

MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARALANMA GÜCÜYLE İLGİLİ SORULAR

40 soru

 
TYT puanı hesaplanmasında izlenecek yol şu şekildedir:
  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
  • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. 
  • TYT’de hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki tabloda verilen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan Türü

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

TYT

33

17

33

17

 

  • A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

Son iki maddeyi biraz daha açıklamak gerekirse, TYT'nin Temel Matematik ve Türkçe testlerinin ayrı ayrı ikisinden de en az 0,5 net yapmayan adaylar için TYT puanı hesaplanmayacaktır. Yine Temel Matematik ve Türkçe testlerinin ayrı ayrı her ikisinden en az 5, Sosyal ve Fen testlerinin ayrı ayrı her ikisinden en az 2,5 net yapmayan adayların TYT puanı 150'yi geçmeyecektir. TYT puanının nerelerde kullanılacağı ve 150 puan almanın neden gerekli olduğu yazının başında açıklanmıştı.