• TYT ve AYT'ye (ya da YDT'ye) giren ve ÖSYM tarafından belirlenen minimum netleri yapan adayların çeşitli puan türlerinde yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Yerleştirme puanı temelde sınavdaki netlere bağlı olarak hesaplanan ham puana, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve varsa ek puan eklenmesiyle hesaplanır.

 

 • OBP NASIL HESAPLANIR?

 • Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.  Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

 

 • YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR NASIL HESAPLANIR?

  Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Yerleştirme puanı hesaplanırken bazı özel durumlar söz konusu olacaktır. Şöyleki:

 • TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. 
 • SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. 
 • TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. 
 • TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

 

 • YERLEŞTİRME PUANLARI, ADAYLARIN TERCİHİNİ NASIL ETKİLEYECEKTİR?

  Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almak gerektiği aşağıda belirtilmiştir.
 • Ön lisans programlarını tercih edebilmek için, TYT puan türünde en az 150 puan
 • Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için, TYT puan türünde en az 150 puan
 • Merkezi yerleştirme yapılan 4 yıllık ve üzeri lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, EA, SÖZ veya DİL) en az 180 puan
 • Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp ve öğretmenlik programlarına başvurabilmek için başarı sırası baraj uygulaması vardır. Bu bölümlere yönelik en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 • Program Türü  Puan Türü  Başarı Sırası*
  Hukuk  EA  En düşük 150 bininci (150.000)
  Mühendislik SAY  En düşük 240 bininci (240.000) 
  Mimarlık SAY  En düşük 200 bininci (200.000)
  Tıp SAY  En düşük 40 bininci (40.000)
  Öğretmenlik 
  (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil
      İlgili Puan Türü      En düşük 240 bininci (240.000)

  *  Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.

  Sınav sonuçları (puanlar ve başarı sıraları) açıklandığında adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirirler.

 

TERCİH SÜRECİ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. 
 • Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. (Ek puan uygulanacak ön lisans ve lisans programları ÖSYM kılavuzunda açıklanmıştır.)
 • YKS’de tercih edilecek programın puan türünde 180 ve üzeri puan alan adaylar bu programı tercih hakkı kazanır. Ancak üniversite tercihleri yapılırken güncel ÖSYM yerleştirme kılavuzunun çok dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.
 • Ortaöğretim okullarını birincilikle bitiren adaylar için yükseköğretim programlarında okul birincisi kontenjanı bulunmaktadır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilmektedir. 
 • Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tek seferde ve tüm adaylar birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.