ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI - ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) [İKİNCİ OTURUM]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), girmek isteyen adaylar başvuru kılavuzunda bunu belirtmelidir. 

AYT; adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen, ön lisans ve açık öğretim programları dışındaki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak puanı belirleyen sınavdır. Bu bağlamda;

 • AYT konuları tüm lise müfredatındaki (9, 10, 11 ve 12. sınıf) ortak ve seçmeli alan derslerini kapsayacak şekilde hazırlanır.
 • Adaylar tercih edecekleri programın puan türüne göre, o puan türünü oluşturan testleri çözerler.
 • AYT'deki testler ve bu testlerdeki derslere ait soru sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

   AYT   

   Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1

   (40 soru)     

   Türk Dili ve Edebiyatı

   24   

   Tarih-1

10

   Coğrafya -1

6

   Sosyal Bilimler-2  (40 soru)

   Tarih-2

11

   Coğrafya -2

11

   Felsefe Grubu

12

   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   

6

   Matematik  (40 soru)

   Matematik

40

   Fen Bilimleri   (40 soru)

   Fizik

14

   Kimya

13

   Biyoloji

13

 

 • AYT için adaylara tek kitapçık ve toplam 180 dakikalık tek süre verilecektir. Aday isterse tek puan türüne isterse üç puan türüne yönelik testleri çözebilir.
 • Sınav sırasında bütün testler için aynı cevap kâğıdı kullanılır. Her testin cevapları optik cevap kağıdının ilgili sütununa işaretlenir. 
 • AYT'deki testler, farklı puan türlerine aşağıdaki şekilde etki edecektir.
  • SAY puan türü için,  Matematik ve Fen Bilimleri
  • EA puan türü için,  Türk Dili ve Ed.-Sos-1 ve Matematik
  • SÖZ puan türü için,  Türk Dili ve Ed.-Sos-1  ve Sosyal Bilimler-2

 

AYT puanı hesaplanmasında izlenecek yol şu şekildedir:

 • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
 • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. 
 • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki tabloda verilen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

 

Puan Türü

TYT

AYT

SAY

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

 Matematik Testi 

Fen Bilimleri Testi

Matematik

 Fizik 

 Kimya 

 Biyoloji 

40

30

10 10 10

40

60

 

Puan Türü

TYT

AYT

EA

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

 Matematik Testi 

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi 

Matematik

 Türk Dili ve Edebiyatı 

 Tarih-1  

 Coğ.-1 

40

30

18 7 5

40

60

 

Puan Türü

TYT

AYT

SÖZ

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi 

Sosyal Bilimler-2 Testi

Türk Dili ve Edebiyatı

 Tarih-1  Coğ.-1 

 Tarih-2 

 Coğ.-2 

Felsefe Grubu

 Din Kültürü 

40

18

7 5 8 8 9 5

40

60

 

 • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

 

Son iki maddeyi biraz daha açıklamak gerekirse, AYT'deki testlerden en az ikisinden minimum 0,5 net yapmayan adaylar için SAY, SÖZ veya EA puanı hesaplanmayacaktır. Yine AYT'deki testlerin SAY, SÖZ veya EA puan türünü oluşturanların ayrı ayrı her ikisinden en az 8 net yapmayan adayların ilgili puanları 180'i geçmeyecektir. 180'i geçmeyen puanlarla da zaten lisans programları tercih edilememektedir.